Privacy verklaring

Doeleinden verwerking

Impact! verwerkt uw persoonsgegevens met als doel: de website van Impact! te beveiligen, te optimaliseren en u via nieuwsbrieven te informeren over nieuwe diensten, functionaliteiten en producten van Impact! en van aan ons gerelateerde ondernemingen.

Wettelijke grondslag verwerking

Impact! verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslag:

‘De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk ter behartiging van de/het volgende gerechtvaardigde belang(en) van Impact! of van een derde: De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor het beveiligen en optimaliseren van de website van Impact! ter bescherming tegen onder meer cyberaanvallen van buitenaf. Het is voor Impact! ook noodzakelijk om de klantenbeleving steeds te blijven verbeteren, zodat klanten snel kunnen vinden wat ze zoeken en graag terugkomen op onze website. In het kader van de ‘zorgplicht’, wil Impact! haar klanten informeren over de diensten en producten die zij afnemen.’

Verstrekking persoonsgegevens door betrokkene

Betrokkene is niet verplicht tot het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens aan Impact! De volgende gegevens zijn niet verplicht: adres, telefoonnummers, bijzondere persoonsgegevens en persoonsgegevens in verband met strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten.

Indien betrokkene zijn persoonsgegevens niet aan Impact! verstrekt, dan kan de website minder goed functioneren en het contactformulier niet gebruikt worden.

Categorieën en bron(nen) persoonsgegevens

Impact! heeft de volgende reguliere persoonsgegevens (IP-adressen, Internetproviders, locatiegegevens, emailadressen, apparaat gegevens, namen, telefoonnummers), uit de volgende bron(nen) verkregen: eigen adressenbestand, verkoopovereenkomst, contactformulier, Google Analytics en Campaign Monitor. Dit betreffen geen openbare bron(nen).

Ontvangers persoonsgegevens

Impact! verstrekt uw persoonsgegevens aan websiteanalyse bureaus waar informatie van bezoekers van de Impact! website worden verzameld. Ook verstrekt Impact! uw persoonsgegevens aan ondernemingen binnen het concern van Impact!

Doorgifte gegevens aan een ontvanger in een derde land of aan een internationale organisatie

Uw persoonsgegevens kunnen door Impact! via Google Analytics (IP-anonymisering is ingeschakeld) en Campaign Monitor (nieuwsbrieven) worden doorgegeven aan landen buiten de EU/EER. Het land waaraan Impact!  uw persoonsgegevens doorgeeft is: Verenigde Staten.  

Getroffen waarborgen ten aanzien van de doorgifte van de persoonsgegevens naar voornoemd(e) derde land(en):

‘De organisaties in het derde land waaraan de persoonsgegevens worden doorgegeven is aangesloten bij het Privacy Shield. Meer informatie over de voornoemde door Impact!  getroffen waarborgen, of een kopie van de maatregelen kan door betrokkene verkregen worden door schriftelijk contact op te nemen met Impact! Zie verderop in deze privacy verklaring voor de relevante contactgegevens.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens zullen door Impact! worden bewaard voor een duur van 24 maanden. Voor het versturen van nieuwsbrieven en klantcontact hanteren wij geen bewaartermijn.

Rechten betrokkenen

U heeft het recht om een verzoek bij ons in te dienen tot inzage, correctie en/of verwijdering van de

persoonsgegevens die wij van u verwerken. Hiernaast heeft u het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Betreffende de nieuwsbrief dan kunt u zichzelf op ieder gewenst moment uitschrijven. Als betrokkene heeft u ook het recht Impact! te verzoeken de persoonsgegevens die u zelf aan Impact!  verstrekt heeft in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm terug te krijgen, zodat u deze persoonsgegevens indien gewenst aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt verstrekken.

Contactgegevens

Voor vragen over dit privacy statement en de verwerkingen die Impact! doet kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens. Een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering, dan wel beperking en bezwaar kunt u schriftelijk via e-mail of per post indienen. Een verzoek tot dataportabiliteit kunt u doen door het verzoek schriftelijk via e-mail of per post indienen. Daarbij moet vermeld worden om welke gegevens het gaat en van welke periode de gegevens gewenst

zijn. Bij deze verzoeken kunnen wij u om identificatie vragen.

Bezoekadres:
WTC Hengelo
Industrieplein 2
7553 LL Hengelo

Postadres:
Impact!
Postbus 8147
7550 KC Hengelo

tel: +31 (0)88 2276569
fax: +31 (0)88 2276570
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Klachten

Neem via bovenstaande gegevens contact op als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Impact!  Als betrokkene heeft u tevens het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Contact

iThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: +31 (0)88 22 76 569
Fax: +31 (0)88 22 76 570

© Impact op Onderwijs | Privacyverklaring