Op deze pagina staan een aantal lopende, succesvolle projecten kort beschreven. Wil je meer informatie over deze of andere projecten? Neem dan contact met ons op. We vertellen u graag meer.

Inspectie van het Onderwijs

Onderzoekers van de Universiteit Twente zijn in opdracht van de Inspectie van het onderwijs bezig met het ontwikkelen van een nieuw instrumentarium voor het stelseltoezicht. In de vragenlijst staan evidence-based indicatoren van leskwaliteit. Met het nieuwe instrumentarium worden de percepties van leerlingen, docenten en inspecteurs over lessen verzameld en vergeleken. Zo kan een rijk beeld van de onderwijskwaliteit verkregen worden. Het instrumentarium wordt momenteel getest en onderzocht op scholen. 

Stichting Carmel College

In een heel aantal scholen binnen de stichting Carmel College wordt gebruik gemaakt van Impact! voor het verzamelen van feedback over de les. Leerkrachten werken samen onder leiding van een ‘Impact! coach’ aan verbetering van leskwaliteit. Alle docenten die werkzaam zijn bij de stichting worden regelmatig op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen en/of ervaringen van docenten.

Stockholm

Impact! wordt in Zweden op twee scholen gebruikt in het kader van een pilot-onderzoek. De tool is hiervoor vertaald in hun eigen taal. De Zweedse docenten verzamelen leerlingfeedback over een les, waarna zij zelf ook een vragenlijst over de les invullen. De ‘Impact! coach’ observeert de les en geeft via de tool een oordeel kwaliteit ervan. De scores van de leerlingen en de observatoren worden in de docenten web-omgeving vergeleken met dat van de docent. Door intensieve begeleiding werken docenten en coaches via de “Impact! cyclus” aan verbetering van leskwaliteit.

Universiteit Twente

Er is een vragenlijst ontwikkeld die gebruikt kan worden in het onderwijs op een universiteit (in het Engels, voor hoorcolleges). Docenten op de Universiteit Twente hebben deze vragenlijst gebruikt om feedback te verzamelen over hun hoorcollege. Zo kunnen zij nog tijdens hun cursus de lessen verbeteren. De studenten van datzelfde jaar zien de impact van hun gegeven feedback.

Impact op de basisschool

De Impact! tool is ook beschikbaar voor basisschooldocenten (groep 6, 7 & 8). Leerlingen kunnen dan feedback geven over een les die net geweest is. De vragen in de tool zijn aangepast op het niveau van de leerlingen en in een pilot getest op scholen. In het schooljaar 2018/2019 is Impact! voor het eerst succesvol gebruikt door een aantal basisschooldocenten. In het daaropvolgende schooljaar wordt de tool op steeds meer basisscholen in Nederland gebruikt.

Kennismaken met impact!

We komen graag bij u op locatie langs om meer te vertellen over de mogelijkheden voor het gebruik van Impact! Neem daarvoor contact met ons op via onderstaand e-mailadres.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Contact

iThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: +31 (0)88 22 76 569
Fax: +31 (0)88 22 76 570

© Impact op Onderwijs | Privacyverklaring